Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Managing Turkish debt: An OLG investigation of the IMF's fiscal programming model for Turkey

JOURNAL OF POLICY MODELING, cilt.27, sa.6, ss.743-765, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dynamics of macroeconomic adjustment in a globalized developing economy: Growth, accumulation and distribution, Turkey 1969-1999

REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES, cilt.22, sa.1, ss.219-253, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An applied endogenous growth model with human and knowledge capital accumulation for the Turkish economy

MIDDLE EAST DEVELOPMENT JOURNAL, cilt.7, sa.2, ss.195-225, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.69, ss.665-686, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neo-Liberal Dönüşüm, Kriz ve Emek

Eğitim Bilim Toplum, cilt.7, ss.35-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macroeconomics of twin targeting in Turkey analytics of a financial computable general equilibrium model

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, cilt.22, ss.227-242, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

On Energy Imports and Short-term Prospects of the Turkish Economy: A CGE Analysis

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.32, ss.333-366, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisi için Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.200, ss.18-29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patterns of Productivity Growth and the Wage Cycle in Turkish Manufacturing

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, cilt.15, ss.375-396, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Bliss and Optimal Growth

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.28, ss.1-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.15, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aspects of Fiscal Policy in Turkey

International Conference Developments in Economic Theory and Policy, 27 - 28 Haziran 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapısal Dönüşüm, Sanayileşme ve Sanayi Politikaları

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, M. KOyuncu, H. Mıhçı ve E. Yeldan, Editör, İletişim, 2017

Planning for Regional Development: A General Equilibrium Analysis for Turkey

Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience, Prospects, Murat Yülek, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.291-330, 2015

Demokrasiye Geçiş, Reel Ücretler Ve Verimlilik: Türk İmalat Sanayiinden Bulgular

Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik,Erol Taymaz, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.141-161, 2015

Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması: Hukuksal Düzenlemeler, Kurumlar ve Piyasalaşma

Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, Ali Murat Özdemir,Muammer Ketizmen, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.319-348, 2014

Industrial Restructuring and Technological Capabilities in Turkey

Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Fikret Şenses,Ziya Öniş, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.145-173, 2009

A General Equilibrium Assessment of Twin-Targeting in Turkey

Beyond Inflation Targeting: Central Bank Policy for Employment: Creation, Poverty Reduction and Sustainable Growth, Epstein G., Yeldan E., Editör, Edward Elgar Pub, ss.203-227, 2009

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam: Kaynaklar ve Etkiler, Neyaptı, B., Editör, Türkiye Ekonomi Kurumu, ss.63-79, 2006

Fiscal Programming and Alternatives in Debt Management: The Turkish Experience

The Means to Prosperity: Fiscal Policy Reconsidered, Berglund, P.G., Vernango, M., Editör, Routledge, ss.128-147, 2006

Eğitim Yönlü Bir Endojen Büyüme Modelinde Türkiye Ekonomisi İçin Borç İdaresi Alternatiflerinin Analizi

İktisat Üzerine Yazılar II– İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Köse, A. H., Şenses F, Yeldan E., Editör, İletişim, ss.363-400, 2003