Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

On barriers to technology adoption, appropriate technology and European integration

REVIEW OF WORLD ECONOMICS, vol.157, no.3, pp.669-702, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Managing Turkish debt: An OLG investigation of the IMF's fiscal programming model for Turkey

JOURNAL OF POLICY MODELING, vol.27, no.6, pp.743-765, 2005 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Dynamics of macroeconomic adjustment in a globalized developing economy: Growth, accumulation and distribution, Turkey 1969-1999

REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES, vol.22, no.1, pp.219-253, 2001 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları

İktisat İşletme Ve Finans, vol.30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An applied endogenous growth model with human and knowledge capital accumulation for the Turkish economy

MIDDLE EAST DEVELOPMENT JOURNAL, vol.7, no.2, pp.195-225, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.69, pp.665-686, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kitap incelemesi: Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty'den Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.69, no.3, pp.665-686, 2014 (Other Refereed National Journals)

Neo-Liberal Dönüşüm, Kriz ve Emek

Eğitim Bilim Toplum, vol.7, pp.35-54, 2009 (Other Refereed National Journals)

Macroeconomics of twin targeting in Turkey analytics of a financial computable general equilibrium model

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, vol.22, pp.227-242, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

On Energy Imports and Short-term Prospects of the Turkish Economy: A CGE Analysis

ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.32, pp.333-366, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Ekonomisi için Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.200, pp.18-29, 2002 (Other Refereed National Journals)

Patterns of Productivity Growth and the Wage Cycle in Turkish Manufacturing

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, vol.15, pp.375-396, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Bliss and Optimal Growth

ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.28, pp.1-14, 2001 (Other Refereed National Journals)

1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.15, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aspects of Fiscal Policy in Turkey

International Conference Developments in Economic Theory and Policy, 27 - 28 June 2017

Books & Book Chapters

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2017

Yapısal Dönüşüm, Sanayileşme ve Sanayi Politikaları

in: Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, M. KOyuncu, H. Mıhçı ve E. Yeldan, Editor, İletişim, 2017

Planning for Regional Development: A General Equilibrium Analysis for Turkey

in: Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience, Prospects, Murat Yülek, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.291-330, 2015

Demokrasiye Geçiş, Reel Ücretler Ve Verimlilik: Türk İmalat Sanayiinden Bulgular

in: Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik,Erol Taymaz, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.141-161, 2015

Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması: Hukuksal Düzenlemeler, Kurumlar ve Piyasalaşma

in: Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, Ali Murat Özdemir,Muammer Ketizmen, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.319-348, 2014

Industrial Restructuring and Technological Capabilities in Turkey

in: Turkey and the Global Economy: The New Phase of Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Fikret Şenses,Ziya Öniş, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.145-173, 2009

A General Equilibrium Assessment of Twin-Targeting in Turkey

in: Beyond Inflation Targeting: Central Bank Policy for Employment: Creation, Poverty Reduction and Sustainable Growth, Epstein G., Yeldan E., Editor, Edward Elgar Pub, pp.203-227, 2009 Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam: Kaynaklar ve Etkiler, Neyaptı, B., Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, pp.63-79, 2006 Sustainable Development

Fiscal Programming and Alternatives in Debt Management: The Turkish Experience

in: The Means to Prosperity: Fiscal Policy Reconsidered, Berglund, P.G., Vernango, M., Editor, Routledge, pp.128-147, 2006

Eğitim Yönlü Bir Endojen Büyüme Modelinde Türkiye Ekonomisi İçin Borç İdaresi Alternatiflerinin Analizi

in: İktisat Üzerine Yazılar II– İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Köse, A. H., Şenses F, Yeldan E., Editor, İletişim, pp.363-400, 2003