Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gold catalyzed synthesis of pyrrole and indole fused heterocycles via alkyne cyclization

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII, 11 - 15 Kasım 2015