Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bioactivity Of Protoiurus Kraepelini Scorpione Iuridae Venom

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09 June 2015 - 12 January 2016

Molecular Characterization and Peptidomic Analysis of Protoiurus kraepelini (Scorpiones:Iuridae) Venom

3.International Congress of the Molecular Biology Association, İzmir, Turkey, 10 - 14 September 2014, pp.233

Leiurus abdullahbayrami (Scorpiones: Buthidae) Venomunun Moleküler Karakterizasyonu ve Peptidomik Analizi

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014, pp.788

İlaç Etken Maddesi Olarak Tasarlanmış Bazı Nitrolu Bileşiklerin, Umu-Test Sistemi ile Genotoksik Potansiyellerinin Saptanması

İlaç Etken Maddesi Olarak Tasarlanmış Bazı Nitrolu Bileşiklerin, Umu-Test Sistemi ile Genotoksik Potansiyellerinin Saptanması, Ankara, Turkey, 30 May 2009