Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Mühendislik ve Teknoloji