Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic reforms and women's empowerment in Saudi Arabia

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.76, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Climate changes yet business as usual: a parable of sustainable rural cities in Chiapas, Mexico

CLIMATE AND DEVELOPMENT, cilt.11, ss.899-906, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Uneven Access to Local Power: Entrepreneurial Domination in the Design of Local Development in Chihuahua, Mexico

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, cilt.36, ss.1166-1182, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Para Descolonizar Occidente Mas Alla del Pensamiento Abismal

Estudios Latinoamericanos, Nuevo Epoca, ss.141-149, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meksika da Tarım Politikaları ve Kırsal Mücadele Dinamikleri

Metu Development Studies, cilt.41, ss.151-177, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Kalkınmacılıktan Küresel Neoliberalizme Anti Emperyalizm Latin Amerika Deneyimi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.113-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Latin Amerika da Yerelleşme Politikaları

Birikim, ss.31-36, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

Transformation of the State and Class Relations

Historical materialism, London, İngiltere, 9 - 12 Kasım 2017

Micro financialization of life in Chiapas

7th Annual Conference on Political Economy, 7 - 09 Eylül 2016

Karşı Hegemonya Stratejileri Tekel Eyleminden Gezi Direnişine

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2013

Sustainability in Rural Development Projects in Mexico

International Congress on Sustainability and Rural Reconstruction, 8 - 10 Aralık 2012

Meksika da Kırsal Kalkınma Politikaları ve Mücadele Dinamikleri

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2009

Globalisation and Labour Movement The Case of Turkey from Structural Adjustment to Accession Partnership Agreement with the EU

Towards a New Political Economy of Development: Globalisation and Governance, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

From Tekel to Gezi Resistance in Turkey: Possibilities for a United Collective Social Rights Movement”

Facing An Unequal World: Challenges for Global Sociology, Raquel Sosa Elizaga, Editör, Sage, London/New Delhi , London, ss.279-300, 2018

2009-2010 Tekel İşçilerinin Direnişi, Öncesi ve Sonrası: Toplumsal Farkındalıktan, Özelleştirme Mağduriyetine

Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik ve Erol Taymaz, Editör, İmge, Ankara, ss.401-426, 2015

Zapatista Özerk Belediyeleri

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler, Ahmet Kerim Gültekin ve İbrahim Gündoğdu, Editör, Patika, Ankara, ss.99-122, 2013

Yeni Sağ

Siyaset Bilimi, Attila Aytekin ve Gökhan Atılgan, Editör, Yordam, İstanbul, ss.423-437, 2012

Transition to Neoliberalism and Decentralisation Policies in Mexico

Economic Transitions to Neoliberalism in Middle Income Countries Policy Dilemmas Economic Crises Forms of Resistance, Alfredo Saad-Filho ve Galip Yalman, Editör, Routledge, Londrina, ss.230-243, 2010

Türkiye'den Latin Amerika'ya Bakmak: Tarihsel Arkaplan

Latin Amerika yı Anlamak Neoliberalizm Direniş ve Sol, Aylin Topal, Editör, Yordam, İstanbul, ss.21-46, 2007

Diğer Yayınlar