Genel Bilgiler

Biyografi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dr. Sevtap Selçuk-Kestel, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bursu ile St. John's University-The College of Insurance'den Aktüerya Bilimleri üzerine M.B.A derecesine sahiptir. Aktüer Siciline kayıtlıdır ve Aktüerler Derneği, International Statistics Institute üyesidir ve Türk İstatistik Derneği Başkan Yardımcısıdır. Darmstadt Technical University- Matematik Bölümü, Albert Ludwigs University Freiburg-Ekonomi Fakültesi, Illinois State University-Matematik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak zaman serileri, ekonometri, hayat ve elementer sigorta matematiği, afet sigortaları üzerine dersler vererek araştırmalar yapmıştır. ODTÜ, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Finansal Matematik Ana Bilim Dallarında programı başkanlığı ve Enstitü yönetiminde Müdür Yardımcılığının yanı sıra, halen Enstitü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. International Actuarial Association'da Education Committee and Advanced Committee'de Aktüerler Derneği temsilcisi olarak görev yapmaktadır.  Ulusal Aktüerlik Sınavları Kurulu Başkanı olarak 2014 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. European Actuarial  Journal Association Başkan yardımcılığı yapan Dr. Selcuk-Kestel'in geniş yelpazedeki araştırma alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Bölüm
Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı