Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2018 - 2018 Doktora sonrası araştırma

    TÜBİTAK

  • 2017 - 2018 Doktora sonrası araştırma bursu

    Fulbright Programı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 97

h-indeksi (WOS): 6