Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing the effects of wind farms on soil organic carbon.

Environmental science and pollution research international, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

The Effects of Large-Scale Public Investment on Cities and Regions in Turkey

Urban and Regional Planning in Turkey, Ö. Burcu ÖZDEMİR SARI,Suna Senem ÖZDEMİR,Nil UZUN, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.83-106, 2019 Creative Commons License

Planlama ve Afet Risk Yönetiminde Analiz ve Görsel Sunum

Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Meltem Şenol Balaban, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss.86-105, 2017

Kentsel Altyapı

Kent Planlama, Suna Senem Özdemir, Ö. Burcu Özdemir Sarı, Nil Uzun, Editör, İmge, ss.253-280, 2017