Araştırma Alanları

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Bölgesel Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi