Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Grubu Kayırma ile İç ve Dış Gruba Eşit Davranmanın Nedensel Atıfları

Nesne Psikoloji Dergisi, cilt.7, ss.83-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hearings have colors: A mixed design study of synesthesia

XVIth Europan Congress of Psychology, Moskva, Rusya, 30 Haziran - 04 Temmuz 2019

Violent games and agression: Moderator role of parentel guidance

XVIth Europan Congress of Psychology, Moskva, Rusya, 30 Haziran - 04 Temmuz 2019

Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi.

19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, cilt.1, ss.123

Meslekler Bağlamında Kültürel Benlik Kurgusu, Otantiklik ve Yaşam Doyumu İlişkisi

I. Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.338-339