Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Contemplating the Potential Consequences of Virtual Mobility

DAAD Moving Target digitalisation: re-thinking global exchange in higher education, 5 - 06 Ekim 2020

International Mobility in Higher Education: Students’ Experiences

Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Turkish Higher Education Rationales for Internationalization

Applied Education Congress, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Internationalization through Mobility: METU Case

International Higher Education Congress, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011