Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

  • 2017 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü