Araştırma Alanları

  • Çevresel Modelleme

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Kirliliği ve Kontrolü