Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Supplier development in a multi-tier supply chain

IISE TRANSACTIONS, cilt.52, sa.4, ss.464-477, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Retail location competition under carbon penalty

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.269, sa.1, ss.146-158, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Buyer and Nonprofit Levers to Improve Supplier Environmental Performance

PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT, cilt.26, sa.6, ss.1163-1190, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality and entry deterrence

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.240, sa.1, ss.292-303, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Managing the reverse channel with RFID-enabled negative demand information

PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT, cilt.16, sa.5, ss.625-645, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RFID İLE SAĞLANMIŞ ENVANTER GÖRÜNÜRLÜĞÜ İLE MODA PERAKENDE ÜRÜNÜ YÖNETİMİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.796-809, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Strategic Envıronmental Quality Investment in a Multi-Tier Supply Chain

INFORMS ANNUAL MEETING 2017, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Ekim 2017

Ürünlerin Perakende Satış Noktasında Raf Yeri İçin Rekabeti

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

Retail Channel Management with Product Differentiation

Production and Operations Management Annual Conference, 6 - 09 Mayıs 2016

Firm and Nonprofit Levers to Improve Supplier s Environmental Performance

Manufacturing and Service Operations Management, 29 - 30 Haziran 2015

Managing a Retail Perishable Product with RFID enabled Inventory Visibility

Proceedings of the International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Lisbon, Portugal, Portekiz, 10 - 12 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Managing the Chemicals and Substances in Products and Supply Chains

Environmetally Responsible Supply Chains, Atalay Atasu, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.313-337, 2016