Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    Antalya, Türkiye

  • 2019 TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi

    Oturum Başkanı

    Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 410

h-indeksi (WOS): 11