Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleneksel Ahşap Çatkı Duvarların Ses İletim Özellikleri ve Mevcut Durumu İyileştirmeye Yönelik Öneriler

4. Ulusal Yapı Kongresi-Yapı sektöründe yenilikçi yaklaşımlar, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.513-529 Creative Commons License

Material Characterization of Mudbrick and Neighbouring Plasters in Traditional Timber Framed Structures

MONUBASIN 9- 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin - Improvements in Conservation and Rehabilitation – Integrated Methodologies, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2014, ss.259-272

Compatibility assessment with a focus on breathing capability in timber framed dwellings in Ankara and Mersin (Turkey)

Interdisciplinary Perspectives for Future Building Envelopes - ICBEST 2017 International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.608-620 Creative Commons License

Examining the impact of soluble salts on dolomite deterioration

5th International Conference on Youth in Conservation of Cultural Heritage – YOCOCU 2016, Madrid, İspanya, 21 - 23 Eylül 2016, ss.249

Assessment of Dolomite Conservation by Treatment with Nano Dispersive Calcium Hydroxide Solution

Science and Art: A Future for Stone - 13th Int. Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, Paisley, İskoçya, 6 - 10 Eylül 2016, cilt.2, ss.839-846

Technological Properties of Earthen Building Materials in Traditional Timber Frame Structures

Kerpic’13 - 3rd International Conference – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, cilt.1, ss.465-473