Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bi‑objective dynamic weapon‑target assignment problem withstability measure

Annals Of Operations Research, vol.1, pp.1-19, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Multiobjective aerial surveillance over disjoint rectangles

Computers and Industrial Engineering, vol.148, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bi-objective missile rescheduling for a naval task group with dynamic disruptions

NAVAL RESEARCH LOGISTICS, vol.66, no.7, pp.596-615, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A multicriteria sorting approach based on data envelopment analysis for R&D project selection problem

OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, vol.73, pp.79-92, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A probabilistic multiple criteria sorting approach based on distance functions

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.42, no.7, pp.3610-3618, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN INTERACTIVE PARTITIONING APPROACH FOR MULTIOBJECTIVE DECISION MAKING UNDER A GENERAL MONOTONE UTILITY FUNCTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, vol.12, no.5, pp.969-997, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

R&D Project Performance Evaluation With Multiple and Interdependent Criteria

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, vol.57, no.4, pp.620-633, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An interactive solution approach for a bi-objective semi-desirable location problem

JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, vol.42, no.2, pp.177-199, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Interactive outranking approaches for multicriteria decision-making problems with imprecise information

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol.59, no.9, pp.1253-1268, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mixed integer programming-based solution procedure for single-facility location with maximin of rectilinear distance

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol.59, no.4, pp.563-570, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An interactive approach for multiobjective decision making

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol.57, no.5, pp.532-540, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A maximal covering location model in the presence of partial coverage

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, vol.31, no.9, pp.1515-1526, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Incorporating wealth information into a multiple criteria decision making model

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol.150, no.1, pp.204-219, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simulated annealing approach to bicriteria scheduling problems on a single machine

JOURNAL OF HEURISTICS, vol.6, no.3, pp.311-327, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A distance based multiple criteria sorting method without class thresholds

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, vol.28, pp.134-143, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi

Journal of Turkish Operations Management, vol.4, no.2, pp.409-423, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

AN APPROACH FOR EXTENDING PROMETHEE TO REFLECT CHOICE BEHAVIOUR OF THE DECISION MAKER

Endüstri Mühendisliği, vol.30, no.2, pp.124-140, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multiple Criteria Target Classification Using Heterogeneous Sensor Data

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Turkey, 16 June 2019, pp.145

Extending an Outranking Multiple Criteria Decision Making Method to Differentiate Gain and Loss

5th International Conference on Engineering Sciences, Ankara, Turkey, 19 September 2019, pp.35

A Mathematical Programming Approach for Multiple Criteria Sorting Problems

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Turkey, 16 June 2019, pp.144

Otomatik Hedef Sınıflandırma Sistemleri İçin Çok Kriterli Hedef Sınıflandırma

39. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, Ankara, Turkey, 12 June 2019, pp.69

Çok Kriterli Sıralı Sınıflandırma için Matematiksel Programlama Tabanlı Bir Yöntem

39. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 12 June 2019, pp.69

Montaj Üretim Hattı Besleme Problemi¸için Çok ¨ Amaçlı Bir Yaklaşım

38. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, Eskişehir, Turkey, 26 June 2018, pp.68

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerinin Ekonomik Fizibilite Değerlendirmesi için Bir Yöntem

38. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, Eskişehir, Turkey, 26 June 2018, pp.87-88

PROMETHEE Yöntemini Beklenti Teorisi ile Uyumlandıran Bütünleşik bir Yaklaşım

38. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı, Eskişehir, Turkey, 26 June 2018, pp.83

Missile Target Rescheduling Problem of a Naval Task Group

28th European Conference on Operational Reserach, 3 - 06 July 2016

Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi

YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 15 July 2016

Çok Amaçlı Havadan Gözetleme Problemi

35th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 8 - 10 September 2015, pp.56

Satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Yeniden Tahsis Problemi için Yapay Sinir Ağlarını Kullanan Çok Amaçlı bir Yaklaşım

35th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 8 - 10 September 2015, pp.55

A Biobjective Approach based on PROMETHEE V for Project Selection Problems

29th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 1 - 03 June 2009

Aralık Değerlerden Oluşan Karşılaştırma Matrislerinden Öncelik Aralıkları Belirlemek için Bir Yaklaşım

29th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 1 - 03 June 2009

A Genetic Algorithm for the Biobjective Traveling Salesman Problem with Profits

28th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 1 - 03 July 2008

Veri Zarflama Analizi ve Baskınlık İlişkileri Metodlarını Temel Alan Hibrid Bir Sıralama Metodu

26th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 3 - 05 July 2006, pp.498-501

Project Ranking with Interdependent Criteria using Prospect Theory

35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 1 - 03 June 2005, vol.1, pp.1081-1084 identifier

Kısmı Kapsamanın Olduğu Durumda İki Amaçlı Yerleşim Problemi

23rd Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 1 - 04 July 2002, pp.13

TÜBİTAK TİDEB Öğrenin Yönetim Sistemi Tasarımı

21th Operations Research and Industrial Engineering National Conference, Turkey, 5 - 07 June 2000, pp.386-389

Books & Book Chapters

Heterogeneous Sensor Data Fusion for Target Classification Using Adaptive Distance Function

in: Multiple Criteria Decision Making: Beyond the Information Age, Y.I. Topcu,Ö. Özaydın,Ö. Kabak,Ş. Önsel Ekici, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.1-35, 2021