Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Review of Resilience Concept in Built Environment

5. International Project and Construction Management Conference (IPCMC), Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018, ss.611-619

Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi

XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu - MSTAS 2017, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2017

Integration of Fire Vulnerability and Indoor Localization in Built Environments

MSTAS 2017 - 11th Computatonal Design in Architecture National Symposium, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2017

Yangın Kaçış Simülasyonlarının Performans Temelli Tasarıma Etkisi

3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2016, ss.211-220

Yangın Güvenliği Kırılganlıklarının Tespiti

TÜYAK 2017 - Uluslarası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2016, ss.282-286

Applications of Fuzzy Logic in Building Performance Evaluation

3rd International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16), Konya, Türkiye, 01 Eylül 2016, ss.401-404