Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Review of Resilience Concept in Built Environment

5. International Project and Construction Management Conference (IPCMC), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018, pp.611-619

Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi

XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu - MSTAS 2017, Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2017

Integration of Fire Vulnerability and Indoor Localization in Built Environments

MSTAS 2017 - 11th Computatonal Design in Architecture National Symposium, Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2017

Yangın Kaçış Simülasyonlarının Performans Temelli Tasarıma Etkisi

3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2016, pp.211-220

Yangın Güvenliği Kırılganlıklarının Tespiti

TÜYAK 2017 - Uluslarası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2016, pp.282-286

Applications of Fuzzy Logic in Building Performance Evaluation

3rd International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16), Konya, Turkey, 01 September 2016, pp.401-404