Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Turkish Journal of Earth Sciences

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2014 - 2019 ÇAYDAG

  Danışman

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 GEODINAMICA ACTA

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 UFUK 2020 Projesi

  MSCA-IF, Marie Skłodowska-Curie Eylemleri Bireysel Araştırma Bursları Projesi, European Commission , Belçika

 • Eylül 2019 JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 ORE GEOLOGY REVIEWS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2019 Diğer Ülkelerdeki Özel Organizasyonlar Tarafından Desteklenmiş Proje

  UK Research and Innova􀆟on (UKRI) Interna􀆟onal Development, İngiltere

 • Nisan 2019 NATURE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW

  SCI Kapsamındaki Dergi