Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of overstrength on the seismic performance of asymmetric-plan structures

EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS, cilt.48, ss.412-431, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Generalized force vectors for multi-mode pushover analysis of torsionally coupled systems

EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS, cilt.43, ss.2015-2033, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF OVERSTRENGTH IN ASYMMETRIC-PLAN STRUCTURES AS AN OPTIMUM DESIGN STRATEGY

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

GENERALIZED PUSHOVER ANALYSIS FOR TORSIONALLY COUPLED SYSTEMS

16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Şili, 9 - 13 Ocak 2017

BURULMALI SİSTEMLER İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ

3. TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Generalized force vectors for analysis of torsionally coupled systems

The 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics, Incheon, Güney Kore, 25 - 27 Ağustos 2015