Araştırma Alanları

  • Yapı Mekaniği

  • Yapı Dinamiği

  • Yapı Mühendisliği

  • Yapıların Performansı

  • Deprem Mühendisliği

  • Betonarme Yapılar

  • Yapılarda Onarım ve Güçlendirme