Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 • 2006 - 2010 Araştırma Görevlisi

  Ohıo State Unıversıty, Physıcal Actıvıty And Educatıonal Servıces, Physıcal Educatıon Teacher Educatıon

 • 2001 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü