Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal of Multidisciplinary Studies in Education, cilt.3, ss.23-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDANİNCELENMESİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.7, ss.201-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar