Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi


SARICI H., TAGAY Ö.

Journal of Multidisciplinary Studies in Education, vol.3, pp.23-38, 2019 (Peer-Reviewed Journal)