Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Polimerik Malzemeler

  • Organik Kimya

  • Boya ve Boyarmaddeler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Temel Bilimler