Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2018 Yüksek Lisans

    BAGIMLI İKİ RİSKİN MARUZ KALMA EĞRİSİNİ KULLANARAK REASURANS FİYATLANDIRMASI

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı