Araştırma Alanları

  • İstatistik

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

  • Optimizasyon