Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 21. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 146

h-indeksi (WOS): 6