Multi-order slitless solar spectroscopy: a parametric inversion approach


ÖKTEM S. F. , Kamalabadi F., Davila J. M.

6th Solar Information Processing Workshop, 13 - 16 Ağustos 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri