Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socio-Spatial Politics of Otherness: The Desire to Construct a Counterhegemony

Space And Culture, cilt.0, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ VE STANDARTLARININ CİNSİYETLENDİRİLMİŞ DEĞERLERİ İÇİNDE MEKAN ÜRETİMİ

Farklılıklar Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, cilt.0, ss.605-614, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Dışarıdan Düşünmek: Mahrem Despotluğu Altüst Etmenin Yazını

XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi, cilt.0, sa.158, ss.32-34, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Alternatif"in Tahayyülü ve Kuir Performativitesi

XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi, cilt.0, sa.148, ss.20-22, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadın veya LGBTI "Dostu" Mekan Politikaları ve Uygulamalarının İkircikli Yapısı

TOPLUMSAL CİNSİYET / KENT / MEKAN SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mart 2017