Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, cilt.18, ss.13-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME)

Sosyoloji Konferansları, cilt.50, ss.87-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Humanitarian Consequences of the Karabakh,Abkhazia and South Ossetia Conflicts:The Case of Azerbaijani and Georgian IDPs

The Centennial of the Independence of the Three South Caucasus States:Historical Background, Contemporary Developments and Prospects of Peace and Prosperity, Ankara, Türkiye, 09 Kasım 2018, cilt.24, ss.99-110

Remaining between Religion and Ethnicity: Muslim Georgians of Adjara

Joint ESCAS-CESS Conference, Bishkek, Kırgızistan, 29 Haziran - 02 Temmuz 2017

Gürcü Müslüman Olur mu? Milli Kimlik ve Dini Kimlik Arasında Sıkışmış Acaralılar

Gürcistan'da İslamiyet'in Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016

An Analysis of IDP (Internally Displaced Person) as aSocial Identity: A Case Study for Georgian IDPs

The 14th METU CONFERENCE ON INTERNATIONAL RELATIONSAREA STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS: INTERSECTINGDIMENSIONS, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Post-Sovyet Acara'da Müslüman Acaralılar: Sosyo-Ekonomik Durum ve Siyasi KAtılım

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editör, Terazi, Ankara, ss.193-218, 2016 Creative Commons License

Post-Sovyet Gürcistan'da Azınlık Hakları: Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Devlet Politikası ve Resmi Görüş

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editör, Terazi, Ankara, ss.83-121, 2016

Azınlık Haklarına Kuramsal Bir Bakış ve Etnik Demokrasi Örneği Olarak Gürcistan

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editör, Terazi, Ankara, ss.49-81, 2016