Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar


Keskin S., Gürsoy Erdenay H. E.

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, vol.18, pp.13-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)