Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History, vol.18, pp.13-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME)

Sosyoloji Konferansları, vol.50, pp.87-91, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Humanitarian Consequences of the Karabakh,Abkhazia and South Ossetia Conflicts:The Case of Azerbaijani and Georgian IDPs

The Centennial of the Independence of the Three South Caucasus States:Historical Background, Contemporary Developments and Prospects of Peace and Prosperity, Ankara, Turkey, 09 November 2018, vol.24, pp.99-110

Remaining between Religion and Ethnicity: Muslim Georgians of Adjara

Joint ESCAS-CESS Conference, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 June - 02 July 2017

Gürcü Müslüman Olur mu? Milli Kimlik ve Dini Kimlik Arasında Sıkışmış Acaralılar

Gürcistan'da İslamiyet'in Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2016

An Analysis of IDP (Internally Displaced Person) as aSocial Identity: A Case Study for Georgian IDPs

The 14th METU CONFERENCE ON INTERNATIONAL RELATIONSAREA STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS: INTERSECTINGDIMENSIONS, Ankara, Turkey, 17 - 19 June 2015

Books & Book Chapters

Ukrayna’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler (IDP’ler) ve Entegrasyon: Devlet Politikası, Uluslararası Destek, Sosyoekonomik Durum

in: Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler, ayşegül aydıngün,ismail aydıngün, Editor, Terazi Yayınevi, Ankara, pp.295-330, 2020

Post-Sovyet Acara'da Müslüman Acaralılar: Sosyo-Ekonomik Durum ve Siyasi KAtılım

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.193-218, 2016 Creative Commons License

Post-Sovyet Gürcistan'da Azınlık Hakları: Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Devlet Politikası ve Resmi Görüş

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.83-121, 2016

Azınlık Haklarına Kuramsal Bir Bakış ve Etnik Demokrasi Örneği Olarak Gürcistan

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül,Asker Ali,Şir Aslan Yavuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.49-81, 2016