Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.44, ss.845-862, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mindfulness: Views of Turkish Pre- Service Early Childhood Teachers

International E-Journal of Educational Sciences, cilt.4, sa.8, ss.122-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Turkish Early Childhood Education Curriculum in terms of Mainstream Curriculum Models

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.77-106, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Early Childhood Teachers’ Beliefs on GenderDifferences in Math Education in the Early Years

5th International Eurasian EducationalResearch Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1275-1276