Araştırma Alanları

  • Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol

  • Kuramsal Bilgisayar Bilimleri

  • Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme

  • Yazılım