Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Haziran 2019 USAK2019 Poster yarışması 1. / Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ev Sahipliğinde, Uygulamalı Matematik Enstitüsü (Odtü) Ve Aktüerler Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 178

h-indeksi (WOS): 6