Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OTTOMAN MUSICAL TRADITION AND WESTERN EAR

REVISTA DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR-JOURNAL OF ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE, ss.11-37, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Politics and the Mass Media in Turkey

TURKISH STUDIES, cilt.11, sa.4, ss.521-537, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de Müzik Üretimi

Toplum ve Bilim, sa.94, ss.50-69, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Üretimin Ekonomi Politiği Kültürün Metalaşmasında Genel Eğilimler

Kültür ve İletişim, cilt.1, sa.2, ss.112-148, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Music Industry in Turkey

University of Manchester, Centre for Research on Socio-Cultural Change, Manchester, İngiltere, 14 Temmuz 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey

Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editör, Springer, 2018

Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları

Siyaset Bilimi Kavramlar İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, Atılgan, Gökhan; Aytekin Atila, Editör, Yordam, İstanbul, ss.567-578, 2013

Kamunun Televizyonu, Televizyonun Kamusu

Yurttaşlık Tartışmaları Yeni Yaklaşımlar, Kartal, Filiz, Editör, TODAIE, Ankara, ss.113-157, 2010