Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Awareness” of Lambs: The Political Economy of Digital Transformation

EAEPE 32nd Annual Conference, Bilbao, Spain, 2 - 04 September 2020

Music Industry in Turkey

University of Manchester, Centre for Research on Socio-Cultural Change, Manchester, United Kingdom, 14 July 2005

Books & Book Chapters

Dijital Dönüşümün Ekonomi Politiği ve Türkiye’nin Dönüşüm Hevesi

in: Yeniliğin Ekonomi Politiği, Aydın Güler Derya,Başar Dikmen Dilek,Öztürk Selcen, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-68, 2020

Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey

in: Innovation and the Entrepreneurial University, Erkan Erdil, Dirk Meissner, Joanna Chataway, Editor, Springer, 2018

Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları

in: Siyaset Bilimi Kavramlar İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, Atılgan, Gökhan; Aytekin Atila, Editor, Yordam, İstanbul, pp.567-578, 2013

Kamunun Televizyonu, Televizyonun Kamusu

in: Yurttaşlık Tartışmaları Yeni Yaklaşımlar, Kartal, Filiz, Editor, TODAIE, Ankara, pp.113-157, 2010