Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A quantitative investigation of students' attitudes towards electronic book technology

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE, cilt.52, sa.3, ss.916-930, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electronic books: How are they adopted?

The 8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI), Granada, İspanya, 29 Mayıs - 01 Haziran 2017, ss.35

Elektronik kitap teknolojisinin kabulünü etkileyen faktörlerin araştırılması

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu 2017, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Mart 2017, ss.15

Fiber optik sensör içeren radar İle gömülü silindirik cisim tespiti

13. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 23 Eylül 2011, ss.107-108