Prof.Dr.

FUAT BORA ROJAY


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

1985 - 1993

1985 - 1993

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1982 - 1985

1982 - 1985

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1977 - 1982

1977 - 1982

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

Tectonostratigraphy and neotectonic characteristics of the southern margin of Merzifon-Suluova basın (central pontides, Amasya)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1985

1985

Yüksek Lisans

tectonostratigraphic characteristics of the Kelkit valley subzone of the North Anatolian Fault Zone

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Genel Jeoloji, Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler), Stratigrafi, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Yapısal Jeoloji, Jeoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2001 - 2013

2001 - 2013

Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1997 - 2001

1997 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1993 - 1997

1993 - 1997

Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1983 - 1993

1983 - 1993

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Plio-quaternary evolution of the Kucuk Menderes Graben southwestern Anatolia, Turkey

Rojay B. , TOPRAK V., Demirci C., Suzen L.

GEODINAMICA ACTA, cilt.18, ss.317-331, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

1998

1998

Middle Jurassic Lower Cretaceous biostratigraphy in the Central Pontides (Turkey): Remarks on paleogeography and tectonic evolution

Rojay B. , Altiner D.

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA, cilt.104, sa.2, ss.167-179, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1997

1997

Tectonic setting of some Paleozoic metamorphics in northern Anatolia

ROJAY F. B.

H.Ü. yerbilimleri, cilt.19, ss.109-118, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Post Triassic evolution of Central Pontides Evidence from Amasya region Northern Anatolia Turkey

ROJAY F. B. , Altıner D.

Geologica Romana, cilt.31, ss.329-350, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Joint type and joint density analysis in the flysch sequence around Kırıkkale

ROJAY F. B.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, cilt.6, sa.1, ss.39-50, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Of Solaklı aqueduct tunnel system A case study from the Eastern Black Sea area NE Turkey

Vedat D., Toprak V., TOPAL T. , Koçyiğit A., ROJAY F. B. , BOZKURT E.

Proceedings of the International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, ss.319-327, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1988

1988

Examples from forearc basin remnants at the active margin of northern Neo Tethys Development and emplacement ages of the Anatolian Nappe Turkey

ROJAY F. B. , ALTINER S.

METU Journal Pure and Applied Science, cilt.21, ss.183-210, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 627

h-indeksi (WOS): 14