Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

  • 2012 - 2013 Uzman Dr.

    University of California, Berkeley, College of Engineering, Department of Electrical Engineering and Computer Sciences

Verdiği Dersler

  • Lisans Probability and Random Variables

  • Yüksek Lisans INFORMATION THEORY

  • Lisans Circuit Theory 1