Araştırma Alanları

  • Bilgi Kuramı

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler