Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using a Force Concept Inventory Test with Visually Impaired and Blind Students

European Journal of Physics Education, cilt.6, ss.20-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Blind Student’s Outdoor Science Learning Experience: Barrier Hunting at METU Science and Technology Museum

International Journal of Physics and Chemistry Education, cilt.6, sa.2, ss.100-109, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pre-service physics teachers’xx challenges in designing physics experiments and while guiding their peers carry out these experiments

GIREP-MPTL 2018, Research and Innovation in Physics Education: Two sides of the same coin, 9 - 13 Temmuz 2018

Lise Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Ve Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgıları

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Adapting smart phone applications about physics education to blind students

International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP), Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, cilt.707 identifier identifier

Görme Engelli Öğrencilerin 9 Sınıf Fizik Öğretim Programı Kazanımlarının Kendilerine Uygunluğu Konusu Hakkındaki Fikirleri

3. Uluslar arası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 7 - 09 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri