Araştırma Alanları

  • MEMS

  • Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar

  • Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar

  • Sistem Dinamiği ve Kontrolü

  • Mekatronik

  • Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi

  • Mekanik Titreşimler

  • Mekanizmalar (Ayrılma, açılma, döndürme, vs.)

  • MEMS teknolojileri

  • Mühendislik ve Teknoloji