Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DIGGING PITS AND MAKING PLACES AT UGURLU DURING THE SIXTH MILLENNIUM BC

OXFORD JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, cilt.40, sa.1, ss.23-42, 2021 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Archaeogenomic analysis of the first steps of Neolithization in Anatolia and the Aegean

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.284, sa.1867, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Figurines of the Anatolian Early Bronze Age: the assemblage from Kocumbli-Ankara

ANATOLIAN STUDIES, cilt.67, ss.85-108, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shifting Discourses of Heritage and Identity in Turkey: Anatolianist Ideologies and Beyond

IN SEARCH OF PRE-CLASSICAL ANTIQUITY: REDISCOVERING ANCIENT PEOPLES IN MEDITERRANEAN EUROPE (19TH AND 20TH C.), cilt.13, ss.166-181, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

From Monuments to Miniatures: Emergence of Stamps and Related Image-bearing Objects during the Neolithic

CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL, cilt.25, sa.4, ss.759-788, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Architectural Discourse and Social Transformation During the Early Neolithic of Southeast Anatolia

JOURNAL OF WORLD PREHISTORY, cilt.27, sa.1, ss.1-42, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Value of Heritage in Turkey: History and Politics of Turkey's World Heritage Nominations

JOURNAL OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY, cilt.23, ss.107-131, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cradle or crucible - Anatolia and archaeology in the early years of the Turkish Republic (1923-1938)

JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY, cilt.8, ss.214-235, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anadolu’da Merkezileşmeye Yeni Bir Bakış : Erken Tunç Çağı ’nda Figürinler, Kimlik ve Sosyal Dönüşüm

Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period, Anadolu/Anatolia , ss.81-100, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Domuztepe de Bulunan Halaf Dönemi Mühürlerinin Tipolojik Özellikleri ve Sosyal İşlevleri

Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), cilt.32, ss.59-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Mezopotamya Prehistoryası nın Terminolojik Sorunlarına Tarihsel bir Yaklaşım

Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi (APAD), cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deciphering Later Neolithic stamp seal imagery of Northern Mesopotamia

Documenta Praehistorica, cilt.40, ss.247-264, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Neolitik te Zaman Mekan ve Kimlik

Toplumsal Tarih, ss.60-67, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Açılış konuşması

British Association of Near Eastern Archaeology (BANEA) Conference 2020, Oxford, İngiltere, 9 - 11 Ocak 2020

Prehistorik Dönemlerde Anadolu Ege İlişkileri: Bozburun Yarımadası

Kültürlerarası Etkileşim: Sınırlar - Rotalar ve Sosyo-ekonomik Dinamikler, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2018 Yılı Kazı Çalışmaları

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2018

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, ss.355-363

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2017

36. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.379-392

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2017 Yılı Kazı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.437-444

Insularity and Island Identity in the Prehistoric Pottery Traditions from Uğurlu on the Island of Gökçeada

Third International Workshop on Ceramics from the Late Neolithic Near East, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Güneş Kursu’nun Gözünden Bir Cumhuriyet Öyküsü

Hacettepe Üniversitesi Kültürel Bellek Sempozyumu 2018, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2018

Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler

Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21 Mayıs 2017 - 26 Mayıs 2107, cilt.1, ss.176-187

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2016 Yılı Kazı Çalışmaları

Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.151-158

Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler

33.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.175-187

Müze Tanımının Revizyonu Çalıştayı

Icom Türkiye Milli Komitesi Toplantısı, Nevşehir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler

39. Kazı Sonuçları Toplantısı-Kültür Bakanlığı, 22 - 26 Mayıs 2017

DOMUZTEPE-KAHRAMANMARAS’TA BULUNAN GEC NEOLITIK-HALAF SERAMIKLERININ HAMMADDE KAYNAKLARI VE ÜRETIM TEKNOLOJISI

32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı-Kültür Bakanlığı, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.32, ss.251-268

Syrian Heritage

Deutsches Archaologisches Institut, 8 - 10 Mayıs 2017

Interaction and Interconnection in the North Aegean A perspective from the site of Uğurlu Höyük Imbros Island

Innovation, Interaction and Interconnection in the Taurus-Zagros Arc and Beyond 10000-5000, 10 - 11 Aralık 2016

Human Imagery and Social Process during the Early Bronze Age of Anatolia

Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period, 23 - 25 Kasım 2016

Rethinking the concepts of Neolithic and Neolithisation in South West Asia the case of the figurines

22nd Neolithic Seminar: Modelling the Processes of Neolithisation, University of Ljubljana-Department of Archaeology, 6 - 07 Kasım 2015

Patterns and Nature of Social Interaction during the 6th and 5th Mill BC Thrace and the North Aegean A perspective form the Figurines of Uğurlu Höyük at the Island of Gökçeada

Tracing the Dynamics of Change Beyond the Modern Borders between Western Anatolia and Thrace: Mid-Sixth through the Mid-Fifth Millennium BC, Trakya Üniversitesi- Arkeoloji Bölümü, 5 - 06 Kasım 2015

Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları

16. Ulusal Kil Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turkey, Çanakkale, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

An Ontological Perspective on the Emergence of Stamps during the Neolithic

2nd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting, Charles University, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Mayıs 2015

Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiğinde Mühürler:Sembolik Iletişim ve Sosyal Yapı

Tematik Arkeoloji Serisi Çalıştayı 2:Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon, Zonguldak, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2014

Images and Objects Discourses of Identity and Politics of Power in the Neolithic

Alexander von Humboldt Foundation- 2nd Turkish-German Frontiers of Humanities Symposium, Bochum, Almanya, 27 Kasım - 30 Eylül 2014

Images Objects and Social Identity During the Neolithic of Northern Mesopotamia A Long Term View c 10000 5500

EAA-European Association of Archaeologists-20th Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2014

Humans Animals Places Gendered Displays of Social Continuity at Çatalhöyük vs Domuztepe

3rd Templeton Foundation Workshop – Religion, History and Place in the Origin of Settled Life (Çatalhöyük), Konya, Türkiye, 2 - 03 Ağustos 2014

Symbolic Place Making and the Emergence of Sedentism in the Early Neolithic of South East Anatolia A review of evidence and a New Interpretive Framework

ICAANE 8-Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa, Polonya, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012, cilt.1, ss.33-44

Boundaries and Borders of the Past in the Narratives of the Neolithic Period in Turkey

Bordered places and bounded times: reflexive approaches to understanding societies: Perspectives on Turkey from archaeology, history, anthropology and political science (British Inst. at Ankara ve ODTÜ), Ankara, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2013

A Local s Account of the Cultures of Archaeology in Turkey Keynote Speech

Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University, Boston, Providence, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Mart 2012

Which Anatolianism Whither Heritage A History of Anatolianism in Conflicting Narratives of Turkish Heritage

International Conference on Materiality, Memory and Cultural Heritage (Yeditepe University), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Heritage as a matter of prestige A Synopsis of the State Heritage Discourse and Practice in Turkey

ICAANE 7- Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Londrina, İngiltere, 12 - 16 Nisan 2010, cilt.2, ss.18-24

Kitap & Kitap Bölümleri

Ölüyü Gömmek ya da Gömmemek: Paleolitik Çağ'da Bedenin Nesnelliği ve Mekansallığı

Tematik Arkeoloji Serisi 5: Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum, Çiğdem Atakuman, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.77-110, 2019

Anadolu’da Merkezileşmeye Yeni Bir Bakış: Erken Tunç Çağı’nda Figürinler, Kimlik ve Sosyal Dönüşüm

Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period. Anatolia, Vasıf Şahoğlu, Müge Şevketoğlu, Yiğit H. Erbil, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.81-100, 2019

Geç Neolitik'te Zaman, Mekan ve Ritüel: Domuztepe'de İnsan, Mekan ve Nesne Gömüleri

Tematik Arkeoloji Serisi 2 İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon, Baysal, Adnan, Editör, Ege Yayınları, ss.143-174, 2015

Geç Neolitik'te Zaman, Mekan ve Ritüel: Domuztepe'de İnsan, Mekan ve Nesne Gömüleri

İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon, Adnan Baysal, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.143-174, 2015

Neolitik Süreci Yeniden Tanımlamak: Güneydoğu Anadolu Neolitiği’nde Mekan Kurgusu ve Sosyal İlişkiler

Tematik Arkeoloji Serisi 1 Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Çevik Özlem,Erdoğu Burçin, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.191-216, 2014

Yakın Doğu Neolitiği'nde Ev ve Sosyal Eşitsizlik

Aymelek Özer ve Şahinde Demirci ye Armağan, Akyol Ali Akın,Özdemir Kameray, Editör, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.143-74, 2013

Ansiklopedide Bölümler

The Oxford Companion to Archaeology

Oxford University Press, ss., 2012