Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Neolitik Dönüşüm: Aitlikten Sahipliğe

ArkeoAtlas , no.1, pp.66-79, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

ODTÜ Arkeoloji Müzesi

ODTÜLÜ , no.62, pp.56-57, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neolitik'te Zaman, Mekan ve Kimlik

Toplumsal Tarih , no.137, pp.60-67, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Intramural burials in Neolithic Anatolia: What do they tell us about social organisation?

15. Mitteldeutscher Archäologentag vom 6. bis 8. Oktober 2022 in Halle (Saale), Heidelberg: Propylaeum, 2023 (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 26), Halle, Germany, 6 - 08 October 2022, pp.137-147

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2019-2021 Bulguları ve Genel Değerlendirme

38. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022, pp.303-307

Yeni Bulgular ve Yaklaşımlar Işığında Ege ve Akdeniz’de Neolitik Dönem

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) 25. Yıl Paneli, 15 December 2021

Reconsidering the Neolithisation of the Aegean in the Light of New Evidence

The International Association for Archaeological Research in Western & Central Asia (ARWA) Online Lecture of the Eastern Aegean & Anatolia Region, 06 December 2021

Anthropomorphic Figurines of South-West Asia Through the Neolithic Transition: Social Function and Interaction Networks

27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kiel, Germany, 6 - 11 September 2021

Insularity and Island Identity in the Prehistoric Pottery Traditions from Uğurlu on the Island of Gökçeada

Neolithic Pottery from the Near East: Production, Distribution and Use. Third International Workshop on Ceramics from the Late Neolithic Near East, 7-9 March 2019, Antalya, Antalya, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.337-343

The relationship between archaeology and heritage in the Middle East

British Association of Near Eastern Archaeology (BANEA) Conference 2020, Oxford, United Kingdom, 9 - 11 January 2020

Prehistorik Dönemlerde Anadolu Ege İlişkileri: Bozburun Yarımadası

Kültürlerarası Etkileşim: Sınırlar - Rotalar ve Sosyo-ekonomik Dinamikler, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2019

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2018 Yılı Kazı Çalışmaları

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2018

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.355-363

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2017

36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.379-392

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2017 Yılı Kazı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.437-444

Güneş Kursu’nun Gözünden Bir Cumhuriyet Öyküsü

Hacettepe Üniversitesi HÜTKAM Kültürel Bellek Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2018

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2016 Yılı Kazı Çalışmaları

39. Kazı Çalışmaları Toplantısı, Bursa, Turkey, 21 - 26 May 2017, vol.1, pp.151-158

Interaction and Interconnection in the North Aegean A perspective from the site of Uğurlu Höyük Imbros Island

Innovation, Interaction and Interconnection in the Taurus-Zagros Arc and Beyond 10000-5000, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2016

Domuztepe'nin (Kahramanmaraş) Taş Kapları

IV.ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türkiye Arkeolojisi’nde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalişmalar, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.93-101

Rethinking the concepts of Neolithic and Neolithisation in South West Asia: The case of the figurines

22nd Neolithic Seminar: Modelling the Processes of Neolithisation, University of Ljubljana-Department of Archaeology, Ljubljana, Slovenia, 6 - 07 November 2015

Patterns and Nature of Social Interaction during the 6th and 5th Mill. BC Thrace and the North Aegean: A Perspective from the Figurines of Uğurlu Höyük at the Island of Gökçeada

Tracing the Dynamics of Change Beyond the Modern Borders between Western Anatolia and Thrace: Mid-Sixth through the Mid-Fifth Millennium BC, Edirne, Turkey, 5 - 06 November 2015

An Ontological Perspective on the Emergence of Stamps during the Neolithic

2nd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting, Charles University, Praha, Czech Republic, 12 May 2015

Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiğinde Mühürler:Sembolik Iletişim ve Sosyal Yapı

Tematik Arkeoloji Serisi Çalıştayı 2: Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon, Zonguldak, Turkey, 7 - 08 February 2014

Images and Objects: Discourses of Identity and Politics of Power in the Neolithic

Alexander von Humboldt Foundation-2nd Turkish-German Frontiers of Humanities Symposium, Bochum, Germany, 27 - 30 November 2014

Images, Objects and Social Identity During the Neolithic of Northern Mesopotamia: A Long Term View (c. 10000-5500)

European Association of Archaeologists (EAA) 20th Annual Meeting, İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2014

Humans, Animals, Places: Gendered Displays of Social Continuity at Çatalhöyük vs Domuztepe

3rd Templeton Foundation Workshop – Religion, History and Place in the Origin of Settled Life, Konya, Turkey, 2 - 03 August 2014

Symbolic Place Making and the Emergence of Sedentism in the Early Neolithic of South East Anatolia: A review of evidence and a New Interpretive Framework

ICAANE 8-Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa, Poland, 30 April - 04 May 2012, vol.1, pp.33-44

Boundaries and Borders of the Past in the Narratives of the Neolithic Period in Turkey

Bordered Places and Bounded Times: Reflexive Approaches to Understanding Societies: Perspectives on Turkey from Archaeology, History, Anthropology and Political Science Workshop, Ankara, Turkey, 4 - 05 June 2013

Yakın Doğu Erken Neolitik Yerleşimlerinde Ritüel ve Domestik Alanlar Arasındaki Sembolik İlişkiler

VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2011

Heritage as a matter of prestige: A Synopsis of the State Heritage Discourse and Practice in Turkey

ICAANE 7- Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, London, United Kingdom, 12 - 16 April 2010, vol.2, pp.18-24

The Kahramanmaraş Archaeological Project Surveys-1997

XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı , Mersin, Turkey, 25 - 29 May 1998, vol.2, pp.569-576

Books & Book Chapters

From Bones to Genomes: Current Research on the Population History of Prehistoric Anatolia

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV: Recent Discoveries (2018-2010), Steadman,S.,McMahon,G, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.355-366, 2021

Ancient genomics in Neolithic Central Anatolia and Çatalhöyük

in: Peopling the Landscape of Çatalhöyük: Reports from the 2009-2017 Seasons, Ian Hodder, Editor, The British Institute of Archaeology at Ankara , Ankara, pp.395-405, 2021 Creative Commons License

Gökçeada Uğurlu: A Preliminary Report on the 2018-2020 Field Seasons

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV: Recent Discoveries (2018-2010), Steadman, S.; McMahon, G., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.21-32, 2021

Ölüyü Gömmek ya da Gömmemek: Paleolitik Çağ'da Bedenin Nesnelliği ve Mekansallığı

in: Tematik Arkeoloji Serisi 5: Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum, Çiğdem Atakuman, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.77-110, 2019

Anadolu’da Merkezileşmeye Yeni Bir Bakış: Erken Tunç Çağı’nda Figürinler, Kimlik ve Sosyal Dönüşüm

in: Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period. Anatolia, Vasıf Şahoğlu, Müge Şevketoğlu, Yiğit H. Erbil, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.81-100, 2019

Shifting Discourses of Heritage and Identity in Turkey: Anatolianist Ideologies and Beyond

in: In Search of Pre-Classical Antiquity: Rediscovering Ancient Peoples in Mediterranean Europe (19th and 20th c.), A. de Francesco, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.166-181, 2017 Sustainable Development

Geç Neolitik'te Zaman, Mekan ve Ritüel: Domuztepe'de İnsan, Mekan ve Nesne Gömüleri

in: Tematik Arkeoloji Serisi 2: İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon, A. Baysal, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.143-174, 2015

Neolitik Süreci Yeniden Tanımlamak: Güneydoğu Anadolu Neolitiği’nde Mekan Kurgusu ve Sosyal İlişkiler

in: Tematik Arkeoloji Serisi 1: Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Çevik Özlem,Erdoğu Burçin, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.191-216, 2014

Yakın Doğu Neolitiği'nde Ev ve Sosyal Eşitsizlik

in: Türkiye'de Arkeometrinin Ulu Çınarları: Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci'ye Armağan, Akyol Ali Akın,Özdemir Kameray, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.211-226, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Turkey

Oxford University Press, London , pp.303-307, 2012

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

168

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

219

H-Index (Scopus)

8

Project

18

Thesis Advisory

23

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals