Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Manevi duyarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.215-224, 2022 (Other Refereed National Journals)

OTOKTONLUK İNANÇLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Journal of History School, vol.15, no.57, pp.1210-1224, 2022 (Other Refereed National Journals)

İBRAHİM ALÂEDDİN GÖVSA’NIN ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.11, pp.20-30, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teacher Experiences in Distance Education

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.417

Teachers’ Anxieties Related to Distance Education

3rd International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.105-106

Hope and Loneliness in the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

3rd International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.104 Sustainable Development

Comparison of Online and Face-to-Face Psychological Counseling: Client Evaluations

3rd International Congress of Human Studies-ICHUS, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.98-99

Kadri Raşit Anday’ın Çocuk Sevgisi ve Aile Mutluluğuna İlişkin Görüşleri

SADAB7th International Conference on Social Researches andBehavioral Sciences, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.99

Evlilik Doyumunun Anne ve Çocuk Ruh Sağlığındaki Rolü

II.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.438