Manevi duyarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


ELBAN M., ASLAN S.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.215-224, 2022 (Peer-Reviewed Journal)